Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Chodorowski herbu Korczak (t. 3 s. 64-66)

Chodorowski herbu Korczak. W województwie Ruskim starożytna familia. Najdawniejszego Paprocki doczytał się Dymitra z Chodorowa łowczego Lwowskiego w r. 1436. jam drugiego Dymitra czytał 1489. na liście Kazimierza Króla danym miastu Lwowskiemu. Rektora Chodorowskiego kładzie tu Okolski który w roku 1462. z Krzyżakami mężnie się bijąc, na placu poległ: przywodzi po sobie Bielskiego kartę 426. ale ten autor wyraźnie przydaje, że ten Rektor był z domu Brogów, to jest herbu Leszczyc, z tego tedy autora wnoszę, że muszą być inni Chodorowscy Leszczycowie. Za Paproc. czasów było trzech braci rodzonych. Pierwszy Szczęsny: od tego się zostało trzech synów, to jest Mikołaj chorąży Halicki: a bodaj nie jego córki były Helena z Chodorostawu Stanisława Dobraczyńskiego, r Zofia Jana Podolskiego kasztelana Raciązkiego, Ciechanowskiego i Dobrzyńskiego starosty małż [str. 65] Quincunce męstwo sławi któregoś z nich u Obertyna. Jan Chodorowski Soc. Jesu tegoż domu, lubo braci rodzonych łudzi zacnych miał, jednego kanonikiem Gnieźnieńskim, drugiego sędzią ziemskim Podolskim, przecież niezwyciężoną pokorą i pracą prawie apostolski operariusz leżących w gnoju obchodził, szpitale nawiedzał, katusze zbiegał, żeby był z wzgardzonych od świata miejsc, niebu bogaty profit czynił. W Poznańskiem S. Łazarza szpitala, zwrzodowaciały leżał, któremu dla nieznośnego fetoru, bo ciało na nim gniło, żaden się nie chciał podjąć służyć. Podjął się go Ks. Jan, a z dziwną miłością i cierpliwością ochotną, cokolwiek tylko mogło być do wygody chorego wszystko opatrywał, wrzody obmywał, rany obwiązywał, karmił, dźwigał. Umierał mieszczanin pewny; przywołać do siebie kazał pisarza Miejskiego i świadków, do zakończenia testamentu swego. Przyszli; w tym chory straszliwym głosem zawołał: Pisz! noszę uroję zapisuję diabłu, żonę i syna diabłu, kamienicę, fortunę i wszystko moje piekł [str. 66] z Janem Karolem Dulskim książęciem marszałkiem Litewskim, kościołowi katedralnemu Lwowskiemu, wiele bogatej ozdoby przyczyniła. Aleksander dziedzic na Chodorostawie, Malczycach i Żurawnie, najprzód stolnik, potem podkomorzy Lwowski, fundował drugi kurs filozofii w szkołach naszych Lwowskich. Umarł w roku 1694. a ze żadnego syna nie zostawił, krom córek trzech, dla tego na nim dom ten z dawna w tej ojczyźnie krzewiący się zszedł. Miał zaś za sobą Urszulę Stępkowską pozostałą wdowę po Bieganowskim staroście Mostowskim z której Anna z Franciszkiem Cetnerem wojewodą Smoleńskim: Katarzyna najprzód z Stamirowskim podstolim Halickim, potem z Piotrem Potockim herbu Pilawa wojewodą Czerniechowskim, na kościoły i ubogie sieroty dobroczynna. Magdalena z Leszczyńskim Ignacym herbu Wieniawa kasztelanem Lwowskim, której za znaczną sumę sobie zapisaną kolegium nasze Stanisławowskie pamiętne przed Bogiem dzięki płacić będzie; zmówione.

Adam Chodorowski w 1700. roku na zjeździe walnym pod Olkinikami pisał się z województwa Mińskiego. - Heral. Wielądka.

W roku 1436. Dymitr Chodorowski (o którym najpierwszym Paprocki wspomina) stolnik Lwowski podpisał pokój Brzeski. Cod. Dipl. Y. IV. fol. 133. - Konstytucją sejmu w roku 1658. za znaczne na wojnach zasługi, nadane, są Urodzonemu Chodorowskiemu służb sześć w województwie Wileńskim i powiecie Oszmiańskim, na których przedtem były dwie wioski Litwiany i Nidziany. Vol. IV. fol. 537. - Z wymienionej wyżej Anny Chodorowskiej zmówionej z Cetnerem wojewodą Smoleńskim zastała córka jedna fundatorka sakramentek Lwowskich dotąd jeszcze w tym zakonie żyjąca. - Przypisy Krasickiego.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: