Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Brzeźnicki herbu Śreniawa (t. 2 s. 333)

Brzeźnicki herbu Śreniawa. O tych ani Paprocki, ani Okolski nie pisał. Dom starodawny, czego stąd dochodzę, że jeszcze za czasów Ś. Stanisława biskupa Krakowskiego i Męczennika, Jan Brzeźnicki, zaprosiwszy go do siebie na poświęcanie kościoła, o coś na niego rozgniewany, rugował go z domu swego, luboć potem postrzegłszy się, pogonił za nim, i przeprosiwszy Świętego Pasterza, mile go przyjął i utraktował. P. Skarga in Vita S. Stanisl. Michał z Brzeźnicy, podpisał list Kazimierza w roku 1451. dany miastu Lwowskiemu. Mikołaj kanonik Kujawski w r. 1570. na liście Zygmunta Augusta inter praesentes danym miastu Lublinowi. Jakub biskup Enneński, sufragan Poznański, poseł z synodu Piotrkowskiego do Grzegorza XIII. papieża: Hozjusz kardynał tę mu pochwałę napisał: Praeclaris a Deo dotibus cumulatus: Tył jeszcze w roku 1616. Hosii Epist. fol. 257. Resc. lib. epist. fol. 49. Starowolski in Monumen. fol. 460. Maciej, Mikołaj, Stanisław z Podlaskiego Jana Kazimierza Króla, Józef z Sandomierskiego Augusta II. podpisali elekcje. -

Jan Brzeźnicki był rotmistrzem piechoty Węgierskiej rzeczypospolitej. - Heraldyka Wielądka.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: