Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Brzeziński herbu Trąby (t. 2 s. 332-333)

Brzeziński herbu Trąby. Z Brzezin w Krakowskiem województwie ten się dom pisze. Do tych należą Sebastian Brzeziński pisarz grodzki Krakowski, podpisał przywilej Króla [str. 333] Stefana de libertate Ecclesiastica w roku 1580. feta Castrensia Cracovien. Sebastian kanonik Krakowski, proboszcz Oświęcimski, umarł w roku 1601. którego nagrobek z herbem Trąby w kościele katedralnym Krakowskim podziśdzień widzieć, i Starowolski go wypisał: człowiek był w obojgu prawie biegły, dla tego też z sejmu w roku 1589. był deputowany ad correctionem juris terrestris. Constit. fol. 516. et 1601. fol. 734; Gabriel sekretarz królewski, w Rzymie będąc, oracją o S. Stanisławie biskupie Męczenniku migną do druku podał. Marianna w Sączu pod Regułą Ś. Franciszka. Jadwiga we Lwowie u wszystkich SS. pod Regułą Ś. Benedykta, Bogu Panieńskie życie poświęciły. Wojciech.Zygmunt, miał za sobą Felicjanę Boratyńską, synów miał dwóch, Sebastiana i Franciszka. Sebastian miał za sobą Zuzannę Przerębską cześnikownę Sandomierską, córek z niej dwie: Barbarę za Wojciechem Bukowskim, i Katarzynę w roku 1660. Władysław Brzeziński, miał za sobą Alojzją Chocimowską, tego znać córka była za Maciejem Ustrzyckim kasztelanem Sanockim. Teresa była za Florianem Lupińskim w roku 1660. Aleksander Zofią Chocimowską, z której Anna dostała się Stanisławowi Pozowskiemu, Jadwiga najprzód Piotrowi Mozgawskiemu, po nim Dawidowi Skotnickiemu.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: