Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Brzeziński herbu Lubicz (t. 2 s. 332)

Brzeziński herbu Lubicz. Jedenże dom z Ponikiewskiemi, ale z Brzeźnia dóbr Brzezińscy nazwani. Z tych Jan i Stanisław z Dobrzyńską ziemią, Adam i Jan z Nurską, na Jana Kazimierza. Jan Kazimierz na Brzeźnie Brzeziński chorąży ziemi Nurskiej, Florian i Wawrzyniec na Jana III. pisali się elekcje. Z tych Jan Kazimierz był potem podkomorzym Nurskim w roku 1704. przydanym Prymasowi ad Consilia, Aleksander oberszter królewski w roku 1674. Józef Nikodem w ziemi Bielskiej. Stanisław chorąży Nurski w roku 1727. a dawniejszych czasów Hieronim i Jakub w r. 1583. kwitnęli. Justyna Brzezińska tegoż roku z Jędrzejem Wojenskim rotmistrzem królewskim w małżeństwie żyła.

Stanisław Brzeziński podkomorzy ziemi Nurskiej za Augusta III. był posłem na sejm extraordynaryjny 1761. roku. Dominik cześnik ziemi Nurskiej 1763. roku. - Heraldyka Wielądka.

W roku 1788. Józef Brzeziński podkomorzy Halicki. - Przypis) Krasickiego.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: