Genealogia Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski, Wielka Genealogia Minakowskiego
Okładka Herbarza K. Niesiecki, Herbarz Polski, oprac. M.J. Minakowski kontakt

Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845

<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Branicki herbu Janina (t. 2 s. 282-283)

Branicki herbu Janina. Piszą się z tej Branicy, która jest w Lubelskiem województwie. Adam i Jędrzej Braniccy dziedzice na Branicy i Zbylitowie w roku 1539. mieli jakieś kontrowersje o grunta z królewskim miasteczkiem Woin w Podlasiu zostającym. O czym proces graniczenia, między województwami Podlaskiem i Brzeskiem Litewskim świadczy. Ludwik i Kazimierz Braniccy, podpisali elekcją Jana [str. 283] Kazimierze z Lubelskiego. Jędrzej Władysława IV. Józef Jana III. z Bełskiego.


<<< poprzedni    spis treści    następny >>>

Objaśnienia: