Genealogia Mapa Album Boniecki Niesiecki M.J. Minakowski: Wielka Genealogia Minakowskiego Zaloguj się
Spisy alfabetyczne i tematyczne   Imię Nazwisko: 

Wielka Genealogia Minakowskiego - Podsumowanie (Fact sheet)

Wielka Genealogia Minakowskiego to przedstawienie powiązań rodzinnych wewnątrz polskiej elity — od średniowiecza do dzisiaj.

Elity — czyli około 50.000 najważniejszych osób w historii Polski - tych wszystkich, o których pisze się książki, o których uczy się w szkołach, których imiona noszą ulice.

A także ich dzieci, rodziców, wnuków, teściów, szwagrów — całej sieci rodzinnej w której żyli i działali. Razem ponad 600.000 osób.

Okazało się, że ta cała elita społeczeństwa polskiego, trwającego ponad 1000 lat to jedna wielka rodzina, gdzie między każdymi dwiema osobami widać łańcuch od kilku do kilkudziesięciu osób, z których każda następna jest dzieckiem, rodzicem albo małżonkiem poprzedniej.

Prace nad rekonstrukcją tej sieci społecznej (tego grafu powiązań) wciąż trwają, poniżej umieszczam aktualny stan osiągnięć, widoczny na stronach Sejm-Wielki.pl i Wielcy.pl w dniu dzisiejszym (18 listopada 2015).

Obecnie w naszej rodzinie (bo i ja, Marek J. Minakowski, w niej jestem) są:

Patroni polskich ulic: 81 z pierwszej setki

W rankingu stu najpopularniejszych patronów polskich ulic jedynie dziewiętnastu (czyli 19%) jest poza WGM, przy czym w pierwszej pięćdziesiątce tylko pięciu (10%) jest poza nią: Stanisław Staszic, Wojciech Korfanty, Bartosz Głowacki, Jerzy Popiełuszko i Piotr Skarga.

Autorzy lektur szkolnych: 3/4

Wśród Polaków, których utwory są (lub niedawno były) lekturami szkolnymi w polskich szkołach, ponad trzy czwarte (47 spośród 61) to nasza rodzina. Brakuje 14 osób. Szczegółowe dane podaję tutaj: http://minakowski.pl/trzy-czwarte-autorow-polskich-lektur-jest-w-naszej-rodzinie/.

Członkowie akademii nauk: 57% spośród 1.134

Do roku 1990 członków polskich akademii nauk było 1134. Ich biografie opublikowano w pracy Andrzej Śródka, Paweł Szczawiński, Biogramy uczonych polskich: materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN, Wrocław 1983-1990.

Z tych 1134 większość (668 czyli 59%) jest w WGM. Szczegółowo wygląda to tak:

Część Było WGM %
I. Nauki społeczne 451 286 63%
II. Nauki biologiczne 103 66 64%
III. Nauki ścisłe 105 64 61%
IV. Nauki techniczne 99 54 55%
V. Nauki rolniczo-leśne 69 35 51%
VI. Nauki medyczne 168 101 60%
VII Nauki o ziemi i górnicze 62 32 52%
VIII. Suplement 77 30 39%
razem 1134 668 59%

Bohaterowie Polskiego Słownika Biograficznego: 52% spośród 27.165

Polski Słownik Biograficzny zawiera obecnie biografie 27.165 osób. Jest to wspólne dzieło polskich uczonych, wydawane pierwotnie przez Polską Akademię Umiejętności, a obecnie Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Dobór osób tam ujętych jest consensusem ogółu historyków polskich — zarówno tych, którzy piszą biografie do kolejnych zeszytów (w latach 1935-2015 ukazało się już 50 opasłych tomów), jak i tych, którzy wcześniej opracowywali materiały na temat tych osób, z których obecni biografowie mogą korzystać (im więcej o danej osobie napisano, tym większe prawdopodobieństwo, że jej biogram będzie ujęty w PSB).

Obecnie w WGM znajdują się 14.157 osoby mające biogram w PSB, a więc 52,1% ogółu ich liczby.

W genealogii oznaczeni sš tagiem "Bohater PSB". Tutaj jest ich pełna lista.

Połączone izby Sejmu Wielkiego: 95% spośród 494

Trzy stany Sejmu Wielkiego (król, senatorowie i posłowie obu kadencji) to 494 osoby. Była to elita wszystkich ziem Rzeczypospolitej (nawet ziemie zabrane w I rozbiorze były reprezentowane albo przez posłów na uchodźctwie, albo chociaż przez senatorów). Spośród 494 tych uczestników Sejmu Wielkiego w WGM jest 470, a więc 95%. Brakuje niecałych 5%...

Lista uczestników Sejmu Wielkiego znajduje się na stronie www.sejm-wielki.pl.

Senatorowie od Unii Lubelskiej do końca Rzeczypospolitej

Spośród 2.492 osób, które wchodziły w skład Senatu Rzeczypospolitej w latach 1569-1795 w WGM jest obecnie 2.241, a więc 90%. Pozostaje 10%...

Starsza kadra oficerska Królestwa Polskiego (Kongresowego)

Spośród 362 starszych oficerów armii Królestwa Polskiego (od majora do generała) w WGM jest 245 (czyli 68%). Ale na to się składa 46% majorów (53 na 115) i 62% podpułkowników (76 na 122). Gdyby liczyć wyłącznie pułkowników i generałów - wtedy mamy prawie wszystkich, bo 93% (116 na 125).

W armii Księstwa Warszawskiego starszych oficerów było 145, w tym 90 (62%) jest w WGM.

Wśród oficerów powstania listopadowego o nazwiskach od A do R (ujętych w Słowniku R. Bieleckiego) na ogólną liczbę 1163 starszych oficerów w WGM jest 421 (36%)

Więcej o tym pisałem tutaj: http://minakowski.pl/genealogia-oficerow-kongresowki/ i tuttaj: http://minakowski.pl/2346-oficerow-w-naszej-rodzinie/.

Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim (Kongresowym)

W zestawieniu Elżbiety Sęczys Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim (DiG, Warszawa 2000) ujęto 48.956 osób z rodzin, którym udało się uzyskać formalne potwierdzenie statusu szlacheckiego, a jakiekolwiek dokumenty na ten temat udało się autorce odnaleźć w Archiwum Głównym Akt Dawnych. Z tych osób 23.031 znajduje się w WGM. Jest to wprawdzie tylko 47%, ale bardzo wiele wzmianek dotyczy tylko imienia i nazwiska osoby, ewentualnie z podaniem imienia ojca — co nie pozwala na niewątpliwą identyfikację tych osób.

Na ogólną liczbę 9058 rodzin tam opisanych, jedynie w 4006 pojawia się informacja o żonie lub matce (bo gdy jest tylko mowa, że wylegitymował się Jan Zawadzki syn Stanisława, to za mało, by ustalić który z licznych Janów Zawadzkich synów Stanisława jest na rzeczy). W tych 4006 pełniejszych artykułach przedstawione są 32.323 osoby, z których 21.502 (czyli 2/3) jest w WGM. Jak widać, spośród 16.633 osób, które są wzmiankowane bez genealogii (tj. żon czy matek) odnaleźć w WGM udało się jedynie 1.529 - gdyby te zachowane genealogie z wywodów szlachectwa były pełniejsze, większość z nich też by się udało odnaleźć.

Stare Powązki

Aleja Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie liczy 109 grobów. 57 z nich zawiera osoby znajdujące się w WGM.

W ogóle w najstarszej części Powązek (54 kwatery) 48% grobów (2.732 spośród 5.737) to rodziny znajdujące się w WGM. Więcej szczegółów tutaj: http://minakowski.pl/juz-polowa-najstarszych-powazek-to-nasza-rodzina/ . Nie jest to jeszcze większoœć, ale wobec zniszczenia oryginalnej dokumentacji opieramy się wyłącznie na zachowanych pomnikach nagrobnych, więc nie zawsze wystarcza informacji do utożsamienia tych osób.

Do tej pory zachowało się na Powązkach 2958 grobów z osobami zmarłymi przed powstaniem styczniowym (tj. przed rokiem 1863). 1661 z tych grobów (tj. 56%) to groby naszej rodziny (jest w nich pochowany ktoś obecny w WGM).

Osób pochowanych na Powązkach przed powstaniem styczniowym jest (wg obecnie zachowanych inskrypcji) 4.140. Spośród nich 2163 (52%) jest już w WGM.

Nekrologi „Kuriera warszawskiego” z lat 1821-61

Nekrologi te zawierają wszystkich, których wypadało znać (nie tylko w Warszawie) — zestawienie to obejmuje całego pokolenie (41 lat), więc jest dość wyczerpujące. Na 18.039 osób, których zgony odnotowano w tym czasie, już 8.230 znajdują się w WGM. Tak, nie jest to jeszcze większość (a jedynie 46%), ale połowa wzmianek jest tak pobieżna, że nie udało się odnaleźć ani aktów zgonu tych osób, ani innych informacji, które pozwoliłyby ustalić ich rodzinne powiązania.

Więcej piszę o tym tutaj: http://minakowski.pl/social-media-170-lat-temu-czytelnicy-kuriera-warszawskiego-jako-siec-kuzynow/.

Przywódcy komunistyczni

Komitet Centralny I Proletariatu w całości jest w WGM (całe 7 osób).

PolRewKom (niedoszły rząd komunistycznej republiki polskiej w 1920 r.) liczył 5 osób — z nich 3 są w WGM (brak Józefa Unszlichta i Edwarda Próchniaka).

Komitet Centralny KPP liczył 32 osoby (mowa o wszystkich członkach KC, w całej historii tej partii ). Spośród nich 15 jest w WGM. To jeszcze nie większość — do większości brakuje dwóch. Ale na pewno się znajdą — problem jest głównie z trudnościami w odnalezieniu dokumentów metrykalnych osób, które urodziły się w rodzinach żydowskich.

Parlamentarzyści XX wieku

Po roku 1918 wprowadzono demokratyczne wybory, powszechne i proporcjonalne. Z praktyką demokratyczną było potem różnie i różne były tego efekty. Pełne zestawienie (na bieżąco aktualizowane) przedstawiam tutaj: http://www.sejm-wielki.pl/parlament_od_1919.php - dla przykładu warto zaznaczyć, że na 105 osób zasiadających w Senacie IV kadencji (w latach 1935-1938) aż 55% (58 osób) jest już w WGM.


Wielka Genealogia Minakowskiego na Facebooku


© 2002-2016 Dr Minakowski Publikacje Elektroniczne